WYCIECZKA DO KINA

W dniu 8 listopada 2016 roku dzieci uczęszczające do czterech grup przedszkolnych „Misiów”, „Smerfów”, „Puchatków” i „Elfów” uczestniczyły w kolejnej wycieczce, tym razem do kina, zlokalizowanego w Galerii Warmińskiej w Olsztynie, gdzie obejrzały bajkę „Trolle”. Tradycją wyjazdów jest również wizyta w restauracji McDonalds, gdzie dzieciaczki otrzymały poczęstunek.

Wycieczka była całkowicie bezpłatna. Koszt bowiem sfinansowany ze środków projektu pt. „Bajkowe przedszkole”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

PRZEDSZKOLAKI W TEATRZE LALEK

 

Dzięki realizowanemu projektowi pt. „Bajkowe przedszkole” dzieci uczęszczające do czterech grup przedszkolnych „Misiów”, „Smerfów”, „Puchatków” i „Elfów” w dniu 28 września 2016 roku wyjechały na wycieczkę do Teatru Lalek do Olsztyna, gdzie obejrzały spektakl pt. „Niebieski piesek”. Przedstawienie zrobiło na dzieciach duże wrażenie.

Dodatkową atrakcją była z pewnością wizyta w restauracji McDonalds, gdzie dzieciaczki otrzymały poczęstunek.

Warto podkreślić, iż dla wielu dzieci była to pierwsza w życiu wizyta w Teatrze Lalek, a wyjazd był całkowicie bezpłatny. Został bowiem sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA

 

Dzięki realizowanemu projektowi pt. „Bajkowe przedszkole” na potrzeby dzieci uczęszczających do Przedszkola „Kraina Bajek” w Ostródzie zakupiono szereg bardzo nowoczesnego wyposażenia. Kompletnie została wyposażona piękna sala, gdzie zajęcia realizuje grupa „Misiów”. Zakupiono meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, w tym między innymi magiczny dywan oraz zestaw interaktywny składający się z tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego, laptopa oraz specjalistyczne oprogramowanie dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym. Daje to możliwość pracy innowacyjnymi metodami przy użyciu najnowocześniejszych środków dydaktycznych.

Zyskał również plac zabaw. Do tej pory składał się zaledwie z kilku elementów, co przy stale zwiększającej się liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola było niewystarczające. Zakupiono zatem imponujący zestaw zabawowy, w skład którego wchodzi pięć zjeżdżalni!

To wszystko sprawia, że Niepubliczne Przedszkole „Kraina Bajek” jest z pewnością jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w okolicy!

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE DZIECI W ZAKRESIE STWIERDZONYCH DEFICYTOW

 

W ramach realizowanego projektu pt. „Bajkowe przedszkole” w Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Bajek” w Ostródzie prowadzone są zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Zajęciami tymi objęte są dzieci 3 i 4-letnie uczęszczające do grup „Misiów” i „Smerfów”.

Logopeda dwa razy w tygodniu w obu grupach prowadzi grupowe zajęcia profilaktyczne. Prowadzi również indywidualną terapię logopedyczną z dziećmi ze stwierdzonymi wadami wymowy.

Dwa razy w tygodniu dzieci z obu grup mają również gimnastykę korekcyjną, z czego jeden raz w tygodniu zajęcia odbywają się na basenie w Ostródzie, czego nie ma żadna inna placówka przedszkolna zlokalizowana w mieście.

Zarówno gimnastyka korekcyjna, jak i zajęcia logopedyczne z pewnością wyrównują szanse edukacyjne dzieci!

SZKOLENIA DLA RODZICÓW

 

W ramach projektu pt. „Bajkowe przedszkole” przewidziano również wsparcie szkoleniowe dla rodziców, którzy podczas zajęć z trenerkami Agatą Urbańską i Alicją Gułą poznają zalety stosowania metody TOC w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dowiedzą się jak pomóc dziecku w aklimatyzacji w przedszkolu.

16 lipca 2016 roku rozpoczęły się zajęcia dla rodziców dzieci z grupy „Misiów”. W październiku i listopadzie 2016 roku odbędą się zajęcia dla rodziców dzieci z grupy „Smerfów”, a w 2017 roku dla rodziców dzieci z pozostałych grup.

NAUCZYCIELKI Z NOWYMI KOMPETENCJAMI!

W lipcu 2016 roku w ramach projektu pt. „Bajkowe przedszkole”, nauczycielki pracujące w przedszkolu w Ostródzie wzięły udział w 40 godzinnych warsztatach z zakresu stosowania nowej, innowacyjnej metody, która polega na pracy narzędziami TOC (skrót od angielskiej nazwy Theory of Constraints – Teoria ograniczeń). Ta uniwersalna metoda edukacyjna w formie 3 prostych narzędzi graficznych jest możliwa do zastosowania na wszystkich poziomach edukacyjnych – od przedszkola do szkoły wyższej. Jej uniwersalność polega na tym, że 3 narzędzia (chmura, gałąź, drzewko ambitnego celu) można zastosować do stymulowania rozwoju kompetencji społecznych dzieci, ich kreatywności, przedsiębiorczości i inicjatywności.

Zajęcia prowadziły trenerki z międzynarodowym doświadczeniem: Agata Urbańska, Alicja Guła i Karolina Witkowska. Szkoleniem z zakresu metodyki TOC objęci zostaną także rodzice.

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” ROZPOCZETE

 

1 lipca 2016 roku rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu pt. „Bajkowe przedszkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Do nowej grupy „Misiów” przyjęto 25 dzieci. Natomiast dzieci z pozostałych grup „Smerfów”, „Elfów” i „Puchatków” objęte są bogatą ofertą zajęć dodatkowych. Dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, a raz w tygodniu zajęcia języka niemieckiego, robotyki i taneczne.

Ponadto dzieci z grup „Misiów” i „Smerfów” mają również zajęcia logopedyczne i gimnastykę korekcyjną.

Wszystkie dzieci wyjadą również na wycieczki do Teatru Lalek i kina w Ostródzie. W czerwcu 2017 roku natomiast zorganizowana zostanie wycieczka do Gdańska, a na zakończenie projektu w maju 2018 roku do Parku Aktywnej Rozrywki w Butrynach.

W projekcie uczestniczy obecnie 97 dzieci.

Kraina Bajek Sp. z o. o. - Organ Prowadzący Niepubliczne Przedszkole „Kraina Bajek” w Ostródzie ogłasza listę dzieci przyjętych do nowego oddziału utworzonego w ramach projektu pt. „Bajkowe przedszkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do nowej grupy przyjęto 25 dzieci, mimo, iż wniosek zakładał przyjęcie 20. Lista przyjętych dzieci w kolejności alfabetycznej:

Please reload