top of page

Poznaj nas!

Witamy w Krainie Bajek - Przedszkolu innym niż wszystkie. Przedszkolu, które gwarantuje dzieciom poczucie bezpieczeństwa w domowej atmosferze.Jesteśmy po to, by dziecko kształtowało swoją osobowość w sposób otwarty, twórczy i aktywny.

 

Jako Krainabajek:

-współdziałamy z rodziną w procesie opieki i wychowania,

-stymulujemy wszechstronny rozwój dziecka,

-tworzymy warunki do jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia roli ucznia,

-oferujemy gamę różnorodnych zajęć w sferze muzycznej, ruchowej, plastycznej umysłowej,

-staramy się poznać potrzeby dziecka, gdyż diagnozujemy jego możliwości i zainteresowania,odkrywamy  twórcze predyspozycje dziecka i dajemy mu możliwość rozwijania ich,

-propagujemy zdrowy styl życia poprzez realizację szeregu działań promujących edukację ekologiczną.

Na Krainę Bajek składają się 3 placówki:


-w Olsztynie przy ul. Kuronia
-w Olsztynie przy ul. Stokrotki

-w Ostródzie przy ul. Paderewskiego 

bottom of page