Nasza kadra

Aby zapewnić naszym podopiecznym najlepsze warunki do nauki i zabawy współpracujemy z wykwalifikowanymi ludźmi, którzy dzięki swojej wiedzy i zaangażowaniu pomagają nam stworzyć optymalne warunki do rozwoju dzieci. 
W Krainie Bajek dzieci się nie mają czasu na nudę! Panie przedszkolanki organizują codzienny czas tak, aby dzieci mogły stale odkrywać coś nowego. 

Karolina Supera


Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawi, na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią.

"W swojej pracy kieruje się myślami Janusza Korczaka. Tak jak on uważam, że dobry wychowawca to ten, który nie wtłacza a wyzwala, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje. 

Beata Standarska


Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z 20 letnim stażem pracy. Nauczyciel dyplomowany. Słowa Janusza Korczaka „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi” stały się moim mottem przewodnim w pracy z dziećmi.

Monika Łukasiewicz


Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła Pedagogikę o specjalności wczesna edukacja zintegrowana. Jest nauczycielem kontraktowym z prawie 10 letnim stażem. Motto, którym się kieruje: ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Bo świat dziecięcy powinien być wypełniony radością w każdym dniu spędzonym w przedszkolu.

Grażyna Iwaszko

 

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie animacji społeczno-kulturalnej oraz studia podyplomowe w zakresie Zintegrowanej Wczesnej Edukacji. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną radość i satysfakcję. Stara się patrzeć na świat oczami dziecka, przez co lepiej zrozumieć jego potrzeby, pragnienia, zainteresowania i uzdolnienia.

Izabela Wróbel

 

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, pedagog i polonista. Praca z dziećmi to jej pasja i największe wyzwanie. Za Marią Montessori pragnie odpowiadać na wewnętrzne potrzeby dziecka, zawarte w słowach: „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”.

Małgorzata Badurska

Ukończyła Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. W pracy z dziećmi kieruje się metodami wychowawczymi J. Korczaka, który mówi nie do dzieci, a z dziećmi, mówi nie o tym, czym chce, aby były, ale o czym one chcą i mogą być. 

Magdalena Pochodaj

Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji, inspiruje do samorozwoju i sprawia, że każdy dzień jest nową przygodą. Podobnie jak dla Korczaka, najważniejsza jest dla niej radość pokazanej przez dziecko trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy, radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.

Dorota Heith

dyrektor przedszkola

 

Beata Standarska

zastępca dyrektora